Hva er hjem/skole - samarbeid?

Hjem/skole

Hjem/skole begrepet er samarbeidet mellom hjemmet og skolen. Et forsøk på å fordele og integrere ansvar og forpliktelser mellom barnas to viktigste holdepunkter i livet.
JA, det er viktig at foreldre engasjerer seg i skolen og JA, det er vår plikt som foreldre å delta/følge med i barnas utvikling i skolen. Det er foreldrene som har det overordnede ansvaret for barnas skolegang.


Hva er hjem-skole-samarbeid?
Det er ulike måter å definere "samarbeid" på og samarbeid kan foregå på ulike nivåer:

•En av partene informerer

•Utveksling av informasjon
- begge parter gir informasjon til hverandre

•Dialog
- kommunikasjon og reelle drøftinger om forhold av betydning

•Medvirkning og medbestemmelse
- felles forpliktende beslutninger

Etter FUGs mening er det et godt hjem-skole-samarbeid når foreldrene har reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen tar felles forpliktende beslutninger.Nedenfor finner dere noen eksempler på hva skole og foreldre kan samarbeide om og hvordan samarbeidet kan organiseres.

Samarbeid om skolens innhold
 
- Prosjekt om foreldre som faglige veiledere i leseopplæringen, et prosjekt som drives i samarbeid mellom Høgskolen i Nesna og Bindal kommune i Nordland. Utgangspunktet er at hjemmet, skolen og biblioteket er likeverdige parter i lese- og skriveutviklingen til barnet.

- Samarbeid om lesing

(Heftet: Gi rom for lesing hjemme er sendt til foreldre med barn på 1. og 2. trinn og Fortsatt rom for lesing hjemme er sendt til alle foreldre med barn på 5. trinn, samarbeid mellom Udir og FUG)

- Samarbeid om matteopplæring

(Heftet: Foreldre teller! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Dette heftet inneholder gode råd til foreldre og er sendt til alle med barn i 5. trinn)

- Samarbeid om utarbeiding av skolens virksomhetsplan (Innlandet skolen i Hadsel kommune i Nordland)

- Foreldre aktivt med i skolevurdering, for eksempel gjennom Foreldreundersøkelsen, samarbeid om oppfølging av tiltak (Brannfjell skole i Oslo, Rønningen skole i Asker)

- Foreldreskole – det avholdes fire kurskvelder for foreldre samtidig med at barnet begynner på skolen (Storhamar skole på Hamar)

Samarbeid om utvikling av sosial kompetanse

- Hjem og skole samarbeider om utvikling av sosial kompetanse på for eksempel foreldremøter, i foreldresamtalen/konferansetimen og lignende

- Skole, foreldre og elever samarbeider om skolens ordensreglement:

regler for oppførsel, språkbruk, hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter regler osv. (Innlandet skole i Hadsel kommune i Nordland)

- Familiegrupper der elevene deles i små grupper og er sammen med hverandre og foreldrene i fritiden. Dette er en modell for trening i samhandling og konfliktløsning og et kollektivt foreldreskap som gir elevene tettere kontakt med flere voksne.

Samarbeid om utjevning av sosiale forskjeller

- FAU ved Bragernes skole i Drammen har tatt initiativ til arbeidet med utjevning av sosiale forskjeller mellom elevene. Målet er å endre holdninger hos elevene og gjøre dem bevisste på at forskjeller ikke er problematiske. Tiltakene er bl.a. et elevprosjekt som går ut på at elevene intervjuer hverandre for å bli kjent og bli trygge på hverandre, gjennom ulike gratis arrangementer for elever og foreldre for å skape nettverk og ved at FAU aktivt bruker skolens hjemmesider for å utveksle informasjon og erfaringer.

Samarbeid mellom hjem og skole mot mobbing
 
- Ålvundfjord skole i Møre og Romsdal har i samarbeid med foreldrene laget en flott plan mot mobbing med klare oppgaver og ansvar for foreldrene. Foreldrene sitt ansvar er hovedsakelig problemløsning, forebygging og kontinuitet. I tillegg sier planen noe om hvilke konkrete trivselstiltak FAU og skolen skal samarbeide om.

- FAU på Kampen skolen i Stavanger har opprettet en egen hjem-skole-komite for å forebygge mobbing. Komiteen består av representanter fra skoleledelsen, ansatte og foreldre og har som hovedoppgave å arbeide for et godt og trygt skolemiljø.

- FAU ved Engelsvoll skule i Rogaland har startet et ”Morgenfugl-prosjekt” der foreldre og besteforeldre blir oppfordret til å melde seg som ”Morgenfugl” for å skape en trygg skolevei og bli kjent med barn og unge.

- Mange skoler har laget sine egne Manifester mot mobbing som undertegnes av alle partene i skolen Samarbeid om § 9a i opplæringsloven

- Foreldre og skole har sammen påvist dårlig inneklima ved skolen, noe som har resultert i store ombygginger (Kjelsås skole i Oslo)

Andre samarbeidsområder

- Kontaktlærer og foreldrekontakter lager en årsplan for hjem-skole-samarbeid for gruppen/klassen og samarbeider om opplegg og tema for foreldremøter, sosiale aktiviteter m.m.

- Skole og FAU samarbeider om opplæring av foreldrekontakter og nyvalgte medlemmer til rådsorganene

http://www.fug.no/cgi-bin/fug/imaker?id=32224             FUG.no
http://www.skolenettet.no/Default.aspx?epslanguage=NO    Skolenettet.no
http://foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=32184&visdybde=1&aktiv=32184                                     Foreldrenett.no

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 22:47

Hei
Kommer litt an på hvilket nivå oppgave du skal skrive om temaet på.
Men en god problemstilling som blir besvart gjennom oppgaven din er en måte.

...
25.03 | 10:56

Eg skal skrive en tekst om det.. Vet ikkje kos ska begynne med det en gang..
har dere noe forslag for at kos ska eg begynne å skrive en tekst om det?

...
01.01 | 22:42

Føler meg ofte ensom,men vet at det opp til meg selv å gjøre noe med det.
Skulle ønske at ting var litt enklere. Vet jo at det er mange som har det som meg.

...
01.01 | 22:33

Fin side. Jeg føler meg ofte ensom og jeg har angst akkurat nå.
Jeg håper 2014 blir året da jeg tør å være ærlig og stå frem med dette.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE