Hva er mobbing?

Mobbing

Mobbing er for farlig til å bagatelliseres. Mobbing kan ødelegge liv og muligheten for en god utdanning. En god leder viser seg gjennom nulltoleranse og evnen til å vise dette i både ord og handling. Barneombudet jobber intenst for at informasjon rundt mobbing skal nå frem.

Det er vanskelig å vite hvor man skal begynne når situasjonen først er der. Er dere usikre på hvor dere skal begynne, les under eller send en mail så kan jeg forsøke å gi noen råd.

svar@entanke.com

Informasjon om mobbing

Hva er mobbing? Hvor går grensen? Hva kan eventuelt gjøres? Hvem har ansvar? Mange spør oss om disse temaene. Her er noen svar .

Hva er mobbing?
Mobbing er å plage noen om igjen og om igjen. For at vi skal kalle noe for mobbing, må det skje flere ganger over en viss tid og mellom de samme personer. Men den som utsettes for plaging vil oppleve det som mobbing selv om det er forkjellige personer som over tid plager litt hver.

Det er den som mobbes som har rett til å definere om en har blitt utsatt for en krenkelse, og det er de voksnes ansvar å ta den opplevelsen på alvor. Ingen kan kreve at andre skal tåle å bli krenket. At en selv tåler mye gir ingen rett til å ignorere den urett andre utsettes for.

Lærer, trenere og lagledere har et spesielt ansvar.

Mobbing kan være fysisk for eksempel dytting, bli pirket på eller slått. Psykisk mobbing kan være for eksempel å bli frosset ut eller baksnakket.

Mobbing er ikke en konflikt og den har ikke likeveverdige parter. En mobber er flink til å få andre med seg, og er som oftest god på voksenrelasjoner. Mobberen har støtte i sine medsammensvorne og kan lett tale sin sak.

Samtidig vil den som mobbes endre adferd over tid, noe som det kan være lettere å se og kritisere enn mobbingen som er årsaken. Det er viktig for voksne å være klar over dette og å sette nulltoleranse mot mobbing. Det finnes ingen unnskyldning for å plage andre.

Opplæringsloven

Mobbing er noe av det mest alvorlige barn og ungdom kan bli utsatt for. Det er derfor vi har fått bestemmelser om dette i opplæringsloven.

Opplæringsloven kapittel 9a har regler om elevenes skolemiljø. Loven slår fast at alle elever har rett til et godt miljø på skolen. I dette ligger en aksept av at et godt miljø er en forutsetning for god læring. Kapittelet gir regler om både det fysiske og det psykiske miljøet på skolen.

Opplæringslovens kapittel 9a kalles også "Elevenes arbeidsmiljølov". Etter lovens § 9a-3 har alle elever i grunnskolen, SFO og elever videregående opplæring, en individuell rett til ikke å bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, vold, diskriminering, rasisme eller utestenging.

Loven har også bestemmelser for hvordan skolen skal reagere når mobbing oppdages av de ansatte eller når foreldrene eller eleven selv melder fra til skolen om at eleven ikke har det bra. Skolens plikt til å gripe inn gjelder uansett om det som skjer kan defineres som mobbing eller ikke. Det som er avgjørende er om eleven opplever å ha et dårlig skolemiljø.

Hvordan skal en gå frem når en opplever mobbing?

Både den som mobbes, og de som ser at noen andre blir mobbet, bør si fra til en voksenperson. Det kan være til foreldre, en lærer du stoler på, helsesøster, rådgiver, rektor eller treneren.

Mobbing på skolen, skoleveien og SFO

Både elever og foreldre kan si fra til skolen. Loven stiller bare krav om at skolen får en henvendelse, og det er nok om en førsteklassing selv sier ifra til lærer eller til rektor at han blir plaget på skolen eller skoleveien.

Skolen må undersøke saken, og lage et formelt vedtak snarest mulig og innen 3 uker. I vedtaket skal det stå at en kan klage skolens vedtak inn for fylkesmannen dersom en ikke er fornøyd. En kan også klage dersom skolen ikke svarer på henvendelsen.

Vi anbefaler at foreldre å lage en skriftlig klage til skolen. Skriftlighet gjør at en har dokumentasjon på at en har bedt om tiltak. En skriftlig klage gjør det også lettere for skolen å forstå hva saken gjelder. I klagen bør en beskrive det ubehaget eleven opplever.

At partene er uenige, eller at mobberne eller deres foreldre nekter for hva som skjer, gir ikke skolen rett til å legge bort saken. Skolen må ta stilling til det klagen gjelder, utforme tiltak og skrive et skriftlig vedtak etter forvaltningsloven.

Det er utarbeidet en brosjyre som heter "Elevenes skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven". Denne kan du finne  her , eller den kan sendes i papirutgave ved henvendelse til Barneombudet. Brosjyren viser hvordan man trinn for trinn skal gå frem dersom man ikke er fornøyd med hvordan barnet ditt har det på skolen.

Veiledning til hvordan du skal klage finner du også på vår side: "Slik går du fram ved klage på skolemiljøet". Her får du konkrete tips om hvordan du skal gå fram dersom du ønsker å melde fra til skolen om mangler ved det fysiske eller psykososiale miljø, og om rettent il å klage til Fylkesmannen. Opplæringsloven med forskrifter finner du også på nettsiden til Lovdata ( http://www.lovdata.no/ ).

Hvorfor finnes det folk som mobber?
Svaret er ikke enkelt, men mobbing har ofte sammenheng med mobberens egne problemer. Det finnes ingen fellesnevner på hvem som blir mobbet.

Hva mener undom om mobbing?
Her er noen eksempler på hva barn og unge anser som mobbing:

 • Å bli kalt navn
 • Å bli ertet og trakassert
 • Å bli dyttet og dratt rundt omkring
 • Å bli slått eller angrepet
 • Å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt
 • Å få et rykte om seg spredt
 • Å bli ignorert og holdt utenfor
 • Å bli tvunget til å gi fra seg penger eller noe annet en eier
 • Å bli truet
 • Å bli angrepet på grunn av rase eller religion
 • Motta sms (tekstmelding på mobil telefonen) med upassende innhold.
 • Motta mms (bildemelding på mobilen) Med pinlige situasjoner.
 • Motta msn (Chatte meldinger på pc) med upassende innhold.
 • Chatte spill online (Habbo.no, Runescape.com ol)
 • Nettsamfunn (Nettby, Facebook ol.)

Har dere noen gode råd til en som blir mobba?

Her er noen tips som er laget av elever selv:

 • Ikke hold problemene for deg selv, da blir det aldri bedre. Snakk om det!
 • Stå i mot! Du fortjener det beste og skal ikke tolerere noe annet! Øv deg på hva du vil si når du møter på mobberen eller mobberne
 • Ikke noe problem er for lite. Gjør noe med det før det blir for stort.
 • Det er mobberne som har et problem, ikke du!
 • Si i fra til noen du har tiltro til.
 • Vedkommende vet kanskje ikke at du blir såret. Opplys om det!
 • Ta del i aktiviteter og engasjer deg. Ikke bli sittende inne.
 • Hver gang du er lei deg, kanskje det kan hjelpe litt å tegne denne?
 • Tro på deg selv!
 • Det er ikke deg det er noe galt med!
 • Vær deg selv, og vær stolt! Det finnes bare EN av akkurat deg!
 • Ingen kan fortelle deg hvordan du skal være.
 • Vis klart hvor du setter grenser, når en kommentar sårer.
 • Skriv i en notatbok eller dagbok om hva som hender med deg.
 • Be foreldrene dine besøke skolen.
 • Diskuter hva du bør gjøre sammen med en kamerat eller en venninne, en lærer, foreldre eller en voksen du stoler på.
 • Alier deg med noen du stoler på - det er ikke feigt, galt eller dårlig oppførsel å si i fra om mobbing, det er feigt, galt og dårlig oppførsel å la være å si i fra!


Veien å gå når mobbing av barnet ditt blir oppdaget:


1) Gjør en muntlig henvendelse til skolen via kontaktlæreren.
      -Få informasjon om situasjonen.
      -Er dette første tilfelle?
      -Hvem var innvolvert?
      -Har lærernen registrert tilfellet?
      -Lytt til barnets forklaring.
      -Ta barnet på alvor.

2) Skriv ned hendelsen barnet forteller. 

-Lever den skriftlig til skolen og be om tiltak.

-Dersom du føler at kontaktlærer og skolens administrasjon
ikke tar deg og barnet på alvor:

- Ta kontakt med klassekontakten i barnets klasse/gruppe.      - Forklar situasjonen og be om råd for hvordan slike saker skal håndteres på barnets skole.
- Klassekontaktene og FAU medlemmene er foreldrenes og barnas talerør inn i administrasjonen på skolen - bruk dem!
De har taushetsplikt om det de får av kunnskap om barn og deres familiesituasjoner.

Skolene kan i noen tilfeller oppfordre til direkte dialog mellom foreldrene til barna som er i uenighet - dersom du føler dette er ubehagelig kan også klassekontakten/fau representanten hjelpe deg med å komme i gang.
Kilde: 

http://www.barneombudet.no/temasider/skole_og_b/mobbing/   Barneombudet.no


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 22:47

Hei
Kommer litt an på hvilket nivå oppgave du skal skrive om temaet på.
Men en god problemstilling som blir besvart gjennom oppgaven din er en måte.

...
25.03 | 10:56

Eg skal skrive en tekst om det.. Vet ikkje kos ska begynne med det en gang..
har dere noe forslag for at kos ska eg begynne å skrive en tekst om det?

...
01.01 | 22:42

Føler meg ofte ensom,men vet at det opp til meg selv å gjøre noe med det.
Skulle ønske at ting var litt enklere. Vet jo at det er mange som har det som meg.

...
01.01 | 22:33

Fin side. Jeg føler meg ofte ensom og jeg har angst akkurat nå.
Jeg håper 2014 blir året da jeg tør å være ærlig og stå frem med dette.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE